Trang Chủ » Thẻ Tạm Trú

Thẻ Tạm Trú

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài loại 1 năm

the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Visa Toàn Cầu xin trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài loại 1 năm. Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, vì những mục đích, lý lý do khác nhau, phải làm thủ tục đăng ký tạm trú I. Hồ sơ xin cấp Thẻ tạm trú: 1. ... Read More »

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài loại 2 năm

the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Visa Toàn Cầu xin trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam loại 2 năm. Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, vì những mục đích, lý lý do khác nhau, phải làm thủ tục đăng ký tạm trú I. Hồ sơ xin cấp Thẻ ... Read More »

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài loại 3 năm

the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Visa Toàn Cầu xin trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài loại 3 năm. Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, vì những mục đích, lý lý do khác nhau, phải làm thủ tục đăng ký tạm trú I. Hồ sơ xin cấp Thẻ tạm trú: 1. ... Read More »

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Visa Toàn Cầu xin trân trọng giới thiệu tới Quý khách hàng dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, vì những mục đích, lý lý do khác nhau, phải làm thủ tục đăng ký tạm trú. Nếu tạm trú từ 1 năm trở lên thì ... Read More »

Thu nhỏ [-]