Trang Chủ » Visa Nhập Cảnh » Công Văn Nhập Cảnh

Công Văn Nhập Cảnh

Công văn nhập cảnh cho người nước ngoài

Công văn nhập cảnh  là văn bản do Cục quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận cho việc người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Công văn nhập cảnh hay còn gọi là thư duyệt, có tên tiếng Anh là Approval Letter upon arrival. Người nước ngoài có thể dùng công văn xuất nhập cảnh để xin Visa Việt Nam tại ... Read More »

Thu nhỏ [-]